Hempel Hempel

Som en världsledande leverantör av tillförlitliga beläggningslösningar, är Hempel ett globalt företag med starka värderingar, som arbetar med kunder inom industri-, sjöfart-, byggnads-,  container- och yacht-branscherna. Hempel har fabriker, F&U-centra och lager i alla världsdelar. 

Världen över skyddar Hempels beläggningar ytor, byggnader och utrustning. De förlänger tillgångars livstid, reducerar underhållskostnader och gör hem och arbetsplatser säkrare och färgrikare. Hempel grundades i Köpenhamn 1915. Hempel Stiftelsen är stolt ägare, detta säkerställer en stark ekonomisk grund för Hempel-koncernen och möjliggör bidrag till kulturella, sociala, humanitära och vetenskapliga syften runt om i världen.