Mente Marine Mente Marine

Mente Marine har genom en speciell typ av sonsorer tagit fram en trimplanspanel som justerar befintliga trimplan automatiskt. Det gör att båten kommer att gå bättre genom vattnet utan att du behöver tänka på att justera trimplanen vid acceleration, inbromsning och svängningar.